> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt                        > projekty EU

O nás

Kontakt

 


Poskytujeme široké spektrum
geodetických a kartografických prác
v oblasti katastra nehnuteľností,
investičnej výstavby
a inžinierskej geodézie,
spracovanie grafických a číselných
podkladov do digitálnej formy
a poradenskú činnosť v týchto
odboroch v rámci SR.

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt   |    projekty EÚ Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 048 / 611 56 12
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk